Marina Kraków

Marina Kraków to miejsce które powstało z myślą, o tych którzy samodzielnie chcą zwiedzać Kraków od strony rzeki Wisły.

Dzięki podróżom naszymi jednostkami poznacie państwo Gród Kraka z zupełnie innej perspektywy, miło spędzając czas w wodnym otoczeniu.

Woda od lat jest naszą pasją, i z niej właśnie zrodził się pomysł na udostępnienie chętnym możliwości samodzielnego prowadzenia łodziami motorowymi.

Nie musisz mieć żadnego patentu, nie musisz posiadać żadnego doświadczenia, nie musisz pozostawiać kaucji – my na miejscu wszystkiego szybko Cię nauczymy, objaśnimy zasady panujące na szlaku wodnym byś już po 10 minutach mógł wyruszyć w rejs i poczuć się jak prawdziwy Kapitan.

Chcesz oprowadzić znajomych po mieście?
A może przyjechałeś Tutaj i szukasz atrakcyjnego sposobu na spędzenie czasu?
A może szukałeś kreatywnego pomysłu na romantyczną randkę?
Lub po prostu chcesz odpocząć na łonie natury podziwiając piękne widoki?
Marina Kraków to odpowiedź na wszystkie te pytania.
Czekamy na Ciebie!

Nasza wypożyczalnia znajduję się przy bulwarze kurlandzkim w rejonie ulicy Rybaki

Marina Kraków

Nasze łódki

Do dyspozycji naszych gości pozostawiamy Łodzie motorowe typu Contra 350 zasilane 6 konnymi silnikami spalinowymi. Obsługa silników, jest intuicyjna i każdy w przeciągu paru minut opanuje zasady działania i obsługi. Nasz personel w fachowy sposób przygotuje Cię do rejsu. Objaśni procedury bezpieczeństwa, zasady poruszania się po szlaku żeglownym, dobierze sprzęt asekuracyjny, oraz odpowie na wszystkie Twoje pytania tak byś w spokoju i z satysfakcją miło spędził czas na naszych jednostkach.

Cennik wypożyczalni sprzętu wodnego


Łódź motorowa czteroosobowa

Weekendy i święta

50 zł

85 zł

Poniedziałek – piątek

45 zł

65 zł

Kajaki dwuosobowe

15 zł

25 zł

85 zł

Galeria

Kontakt z nami

Marina Kraków

Bulwar Kurlandzki

okolice ul. Rybaki

577-472-445

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Regulamin

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Wodnego  „MARINA KRAKÓW”

1.Wypożyczalnia jest własnością Lemon Concept. S.C. ul. Ludwinowska 11 30-331 Kraków

2.Wypożyczanie odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem, w porze dziennej w godzinach od 9.00 do zmierzchu.

3.Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty,

paszport, prawo jazdy).  Pracownik wypożyczalni może zrobić dokumentowi zdjęcie, na co wypożyczający wyraża zgodę. Wypożyczającym może być jedynie osoba pełnoletnia.

4.W przypadku jeśli pracownik wypożyczalni uzna klienta za niewiarygodnego , bądź ma wątpliwości co do stanu trzeźwości bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.

5.Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą obsługiwane. Wypożyczający oświadcza że, jest trzeźwy, nie spożywał alkoholu oraz innych środków które mogą wpłynąć na jego sprawność.

6.Wypożyczenie następuje po: Uiszczeniu opłaty za okres wynajmu, weryfikacji wynajmującego, krótkim szkoleniu z obsługi sprzętu oraz zasad bezpieczeństwa, podpisaniu niniejszego regulaminu- oświadczenia, oraz umowy o odpowiedzialności materialnej, z momentem podpisania umowy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.

7.Wypożyczający zobowiązuje się do używania kamizelek asekuracyjnych bądź ratunkowych, bierze odpowiedzialność za to że każda osoba przebywająca na łodzi będzie ich używać, oświadcza że pobrał kamizelkę dla każdej osoby która, będzie z nim płynąć.

8.Wypożyczalnia Marina Kraków, jej właściciel Lemon Concept S.C nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci w wyniku wypożyczania sprzętu wodnego

9.Za przetrzymywanie sprzętu będzie naliczana opłata podstawowa za każdą dodatkową lub rozpoczętą godzinę.

10.W przypadku naruszenia zasad regulaminu, lub stworzenia niebezpieczeństwa dla użytkowników szlaku wodnego bądź innej niebezpiecznej sytuacji, bądź nieroztropnego dysponowania sprzętem wypożyczający będzie zobowiązany do oddania sprzętu przed czasem bez prawa do zwrócenia pieniędzy za wynajem.

11.Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Za uszkodzenia w zależności od wielkości od 50 zł do 500 zł. Stan uszkodzenia i jego wycenę określa pracownik wypożyczalni.

12.Wypożyczającemu oraz innym użytkownikom pod jego odpowiedzialnością zabrania się:
– kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody), stawania w łodzi, wychylania się za burtę, wystawiania za burtę rąk albo nóg, siadania na jednej burcie przez, celowe chwianie łodzią
– wędkowania
– odstępowania sprzętu pływającego innym osobom, wypożyczający zobowiązuje się do nie -przekazywania steru innym użytkownikom, a jeśli już to łódź nadal pozostaje pod całkowicie jego odpowiedzialnością
– zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów;
– picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą;
– wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych jednostek pływających poprzez częste zmiany kursu, mogące być mylące dla nich mylące, wpływanie na kurs kolizyjny, wykonywanie gwałtownych manewrów,

-Podchodzenia na odległość mniejszą niż 10 metrów do brzegu (kamienisty płytki brzeg uszkodzi śrubę napędową)   -Cumowania , do brzegu: wychodzenia na niego , podejmowanie innych osób niż te które wsiadły na pokład łodzi na przystani wypożyczalni

-Pływania łodzią na pełnych obrotach ( silnik może się przegrzać, na rzece występuje ograniczenie prędkości/zakaz wytwarzania fali; jej przekraczanie/wytworzenie grozi mandatem którym zostanie obłożony wypożyczający.

-Pływania środkiem toru wodnego i po lewej jego stronie.

  • Celowo zderzać się z brzegiem bądź innymi jednostkami
  • Zbliżania się do Stopnia Wodnego Dąbie lub Kościuszko w odległości mniejszej niż 200m
  • śmiecić , brudzić akwen rzeki Wisły
  • zakłócać spokój, wznosić okrzyki i wszczynać fałszywe alarmy
  • zmieniać biegi silnika w sposób gwałtowny, z wysokich obrotów
  1. Wypożyczający zobowiązuje się do:

-ścisłego stosowania się do poleceń policji, ratowników wopr, straży pożarnej, ochrony przyrody oraz pracowników wypożyczalni,
– udzielania pomocy ludziom w wypadkach zagrożenia życia lub zdrowia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
– powrotu do przystani Marina Kraków w przypadku nagłego pogorszenia się pogody

-kierowania łodzią po prawej stronie szlaku żeglownego , z zachowaniem ostrożności i prawidłowym odstępem od innych jednostek

– ciągłej obserwacji czy silnik jednostki jest chłodzony (wyciek strumienia wody z kolumny silnika) oraz zapobieganiu dostania się czegokolwiek pod śrubę napędową (w szczególności lin)

-nie podpływania pod jakiekolwiek budowle hydrotechniczne

– w razie kontroli policji wodnej podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy,

–  nie pływać „wstecz” (tyłem)-O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inna jednostką, wywrócenie się łodzi, nieszczelnością, uszkodzeniem sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni.

15.W przypadku wypadnięcia człowieka za burtę, wynajmujący zobowiązany jest natychmiast poddać środki ratunkowe człowiekowi, oraz wykonać manewr i z zachowaniem ostrożności podebrać osobę z wody i udzielić pierwszej pomocy, jeśli sytuacja tego wymaga wezwać pomoc, o fakcie zaistniałej sytuacji należy poinformować pracownika wypożyczalni.

16.Wypożyczenie sprzęty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach realizacji zamówienia, (skanowanie dokumentu pozwalającego na zidentyfikowanie klienta).

17.Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.

W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwydla wypożyczalni Marina Kraków w Krakowie.